Foton från Billingsjö fäbod 2001

På väg till Billingsjöns fäbodar som ligger på västra sidan om Billingsjön.

Denna sida tillhör Transtrand församling och till höger på bilden bosatte sig Mathias Andersson f 1804-02-01 med hustru Kerstin Olsdotter f 1806-06-27 samt deras 3 barn, Olof f 1830-12-21, Anna f 1834-06-21 och Johannes (Janis) f 1836-11-01, de kom från Saxeggen i Transtrands församling 1836. Johannes var nyfödd när de anlände.

I förrådsboden hos Billjingsjö-Johans gamla fäbod hittade vi detta porslin tillverkat i Gävle.

Billingsjö-Johans fäbod ägs idag av hans son Olof Martinsson.

Ytterligare ett hus vid Billingsjö-Johans fäbod.
Ladugården är välbyggd och skulle än idag gå att använda även på vintern.
Inne i ladugården finns fortfarand spilterna kvar.
Bredvid Billjingsjö-Johans fäbod hade Billingsjö-Ante sin fäbod, genom oklara ägarförhållanden så har fäboden förfallit.
Denna inskription finns på ovanstående foto. "Huset" är således byggd 1896 och då ingen av de som första gången kom till Billingsjön har dessa initialer så torde den ha flyttats hit från annan plats.

Är det någon som kan tyda namnet?

Detta är gamla brunnen hos Billingsjö-Ante.
Ack ett hus till, vilken konstigt korsvirkeshus, stockarna är helt runda men ändarna är rektangulära. De gamla glasrutorna finns kvar från.
Dörren ser ut att vara av nyare datum låt oss öppna den.
Huset lutar lite men vi fick ändå upp dörren.
En gammal eldstad fann vi mitt i huset i övrigt ingenting.
Rorsman över Billingsjön, och guide, var Fider Konrad Andersson, sambo med Anna-Lisa Martinsson, dotter till Billingsjö-Johan.

I bakgrunden ser man Ringnäs på Billingsjöns östra sida.