Dalarna 2014

Brunnsberg

22 februari

Hästkortage till logdansen i Brunnsberg 7 juni
 
Nu fortsätter vi med övriga bilder från Brunnsberg

26 juli

5 augusti

Linje 170 upphörde i augusti, bilden tagen 17 december

24 december

Årets sista solnedgång

Övriga Dalarna

Åsens kraftstation

Rastplatsen vid Digerberg, Åsen

Bryggan vid Rutsjön, Lövnäs

Billingsjön 21 mars

Billingsjön 21 mars

Billingsjön 21 mars

Billingsjön 21 mars

Billingsjön 21 mars

Billingsjön 21 mars

Billingsjön 21 mars

Billingsjön 21 mars

Billingsjön 21 mars

Billingsjön 21 mars

Skylt längs vägen mellan Billingsjön och Lövnäs

Åsendammen

Åsendammen

Längs vägen till Trängslet

Längs vägen till Trängslet

Kanalen från Trängslet till Åsendammen 22 mars

Ugan (Ugsiån)

Lägerplats vid Österdalälven, Karlsarvet

Utsikt över Rämmasjön

Större hackspett i Nornäs

Rovswaiders vid Älvdalens brandstation

Rovswaiders vid Sockenplan

6 juni

Tingshuset i Älvdalen

Hållbovallen, Fulufjället i bakgrunden

Åsens kraftstation

Hus vid Åsens kapell

Mardal

Lill-Ugsi

Åsens kraftstation, paddling förbjuden

Trängslet

Gambbudär (Gammelbodarna), Åsen

Gambbudär (Gammelbodarna), Åsen

Brindberg 21 juli

Brindberg 21 juli

Brindberg 21 juli

Brindberg 21 juli

Lövnäs 22 juli

Lövnäs 22 juli

Lövnäs 22 juli

Lövnäs 22 juli

Lövnäs 22 juli

Lövnäs 22 juli

Näset 23 juli

Evertsberg 24 juli

Evertsberg 24 juli

Evertsberg 24 juli

Rastställe vid Åsbassängen

Västäng 25 juli

Västäng 25 juli

Västäng 25 juli

Västäng 25 juli

Västäng 25 juli

Rovswaiders vid badplatsen i Gåsvarv

F.d. handelsboden i Gröt

Moppemingel 7 augusti

Moppemingel 7 augusti

Moppemingel 7 augusti

Moppemingel 7 augusti

Moppemingel 7 augusti

Österdalälven vid Månstabron

Österdalälven vid Månstabron

Rotälven uppströms vid Rotbron

Rotälven nedströms vid Rotbron

Skepphussjön

Evertsberg