Historien om och kring Billingsjön och dess invånare.

 

Så befolkades Billingsjön, avskrift från LÖVNÄS DOKUMENTATION ÖVER EN BYGD, utgiven 1998 och tagen ur Skansvakten.

 

En aprilmorgon omkring 1830 buförde från Transtrand den förste bebyggaren till Billingsjön.

Där hade han byggt en stuga under sommaren innan flyttningen företogs. Mattsson hette han..

Flyttningen skedde på skarföret över Hammrarna tidigt, ja redan vid 3-tiden på morgonen bröt Mattsson upp med hela sin familj från gården Saxeggen och kom lyckligt fram till Ringnäs i god tid innan skaren tinat upp. Ett halvt dussin kor, ett dussin getter och ett tjogtal får samt en häst lyckades denne man klara fram till bestämmelseorten utan några missöden.

Denne Mattsson och hans hustru odlade upp stora vidder åker på den nya boningsorten och efter hand redde sig familjen ganska bra. Mannen var även smed och han byggde därför en smedja intill gården, där blåstunnorna drevs av hustrun, som fick stå på tramporna medan hon med sin slända spann garnet till ullväven som skulle bli kläder till hela familjen. Billingsjön gav vid denna tid mycket fisk och där kunde hela familjens behov av fisk hämtas. Här föddes och uppfostrades barn som blivit kända vida omkring. En av hans söner for till Amerika, där han odlade en farm på cirka 40 tunnland. D.O.E.

 

Kommentarer:

Som framkommer nedan så flyttade man till Billingsjön vintern 1860 - 1861, troligen efter 22 februari, inte april 1830. Familjen hette Andersson inte Mattsson. Man flyttade till ett hus vid Billingsjöns västra strand, gården heter Billingsjön och inte Ringnäs.

Skiss Billingsjon

Skiss gjord av Fider Konrad Andersson (Konne).

 

Familjen ”Andersson” flyttar från Saxäggen till Bärvallen efter den 30 oktober 1836 men före den 19 mars 1837.

 

Familjen bestod av:

                  Maken             Mats Andersson                          f 1804-02-01 i Saxäggen

                  Hustru              Kerstin Olsdotter                         f 1806-06-27 i Östra Sälen

                  Dottern             Anna Mattsdotter                        f 1834-06-21 i Saxäggen

                  Sonen               Johannes (Janis) Matsson             f 1836-11-01 i Saxäggen

 

Maken Mats, döpt Mathias, är född i Saxeggen. Hans föräldrar var Anders Johansson (Jansson) f 1774-07-10 i Höknäs och Anna Mattsdotter f 1782-05-30 i Berga.

 

Hustrun Kerstin Olsdotter är född i Östra Sälen. Hennes föräldrar var Olof Pålsson f 1775-11-07 i Sälen och Kerstin Jönsdotter f 1779-10-30 i Transtrands by.

 

Makarna gifte sig 1830-06-20 (3:e lysningsdatum), troligen den 27 juni.

 

Makarna hade även sonen Olof Matsson f 1830-12-21 men han hade avlidit 1831-02-05 i Saxäggen.

 

I Bärvallen fick makarna barnen:

                  Sonen               Anders Mattsson                         f 1843-12-14

                  Dottern             Christina Mattsdotter                   f 1849-10-25

 

Billingsjön i Transtrands församling befolkades första gången vintern 1860 - 1861 av familjen Mats Andersson enligt husförhörslängden, familjen är noterad som närvarande vid husförhöret den 26 februari i Bärvallen. Familjen kom från Bärvallen. Boplatsen, Billingsjön, ligger vid Billingsjöns västra strand. Då fanns det inga hus i Ringnäs (Billingsjöns östra strand).  I husförhörslängden strök man över namnet Bärvallen och skrev dit Billingsjön istället.

 

Husförhörslängd Billingsjön, Transtrand 1861-1870, A 1:12A sid 62 (namnet Bärvallen är överstruket och man har skrivit dit Billingsjön).

 

Mats Andersson                  

f 1804-02-01

g 1830  

h. Kerstin Olsdotter             

f 1806-06-27  

 

d. Anna

f 1834-06-21

 

s. Johannes

f 1836-11-01

till Elfdalen 1862-12-15  

s. Anders

f 1843-12-14

 

d. Christina                         

f 1849-10-25

Confirm 1865-04-16  

 

Familjen flyttar från Billingsjön till Ringnäs 1868-12-15 då familjen överförs från Transtrands församling till Älvdalens församling. 1887-01-05 överförs familjen till Transtrands församling för att åter överföras till Älvdalens församling 1887-10-29.

 

Anna Mattsdotter flyttade till Transtrand nr 5 i Transtrands by och gifte sig med Lars Larsson f 1832-11-15 den 1862-05-10 i Transtrand. De flyttade tillsammans till Billingsjön 1865 och vidare Ringnäs i Älvdalens församling 1870-03-18. Lars kallades Billing-Lars.

 

Anders Matsson, Billing-Anders (även Sax Anders), flyttar 1862-12-15 till Älvdalens församling. Han gifter sig 1869-05-09 med Fjäll Britta Larsdotter f 1842-03-09 i Lövnäs, Älvdalens församling. De bosätter sig i Ringnäs. De får dottern Johanna Andersdotter f 1869-09-13 och sonen Ludvig Andersson 1875-03-13 – 1875-04-30.

 

I Norge träffar Christina Matsdotter sin blivande make Martin Olsén f 1847-05-19 på Nord-Otten under Rovildstad i Nord-Odal, (döpt den 1847-07-04), de gifter sig den 1873-12-02 i Sands kyrka, Nord-Odal, Norge. Christina var höggravid vid giftermålet.

 

Martin Olséns föräldrar var Ole Olsen 1816 – 1901 i Nord-Otten, Nord-Odal och Alis Olsdottir 1820 – 1901 på Hösmestadeiet i Stange.

 

Martin Olsén har sedan tidigare en dotter, Anne Oline, f 1867 med Karoline Andreasdotter Sjöli. Anne Oline bodde hos sin mor,

 

Martin Olsén och Christina Matsdotter fick den 1873-12-29 en dotter, Anne-Marie Martinsdotter, i Nord-Odal.

 

Husförhörslängd Billingsjön, Transtrand 1872 -1880, sid 101

 

 

Mats Andersson

f 1804-02-01 g 1830 d 1879-12-27  

Hustrun

Kerstin Olsdotter

f 1806-06-27  

Sonen

Johannes Mattsson

f 1836-11-01 i Saxeggen  

Dottern

Christina Mattsdotter

f 1849-10-25 i Billingsjön

Mågen

Martin Olsén

f 1847-05-19 i Nord-Odal, Norge

Dottern

Christina Mattsdotter           

f 1849-10-25 i Billingsjön

D.d.

Anne Marie Martinsdotter

f 1873-12-29 i Nord-Odal, Norge

D.s.

Olof Martin Martinsson

f 1876-06-22 i Ringnäs

D.s.

Anton Martinsson                

f 1879-04-05 i Ringnäs

D.d.

Stina Martinsdotter

f 1881-02-01 i Ringnäs

 

Familjen flyttade till Sverige och den 1875-02-04 kom de till Ringnäs och flyttar in till Christina Matsdotters föräldrar.

 

Johannes (Janis) Mattsson och Christina Mattsdotter flyttas den 1871-02-12 i kyrkboken till sidan ”Löse personer, inom församlingen befintliga”. Johannes (Janis) Mattsson flyttar den 1872-11-03 till Ringnäs, Älvdalens församling. Christina Matsdotter fick en oäkta dotter Erika Eriksdotter f 1872-06-23 i Billingsjön med Erik Larsson (Erika och Erik utvandrar till USA 1886). Christina Mattsdotter flyttar 1873-01-02 till Norge.

 

Martin Olsén, Billing-Martin, och Christina Matsdotter blir föräldrar till Olof Martin Martinsson f 1876-06-22, Anton Martinsson f 1879-04-05 och Stina Martinsdotter f 1881-02-01

 

1880 flyttar Christinas bror Anders Mattsson, Billing-Anders, tillbaka till föräldrahemmet i Ringnäs tillsammans med sin familj.

 

Ringnäs befolkas således våren 1881 enligt följande:

 

Änkan

Kerstin Olsdotter

f 1806-06-27 i Östra Sälen 

Mågen

Martin Olsén

f 1847-05-19 i Nord-Odal, Norge

Dottern

Christina Mattsdotter

f 1849-10-25 i Billingsjön, Transtrand

D.d.

Anne Marie Martinsdotter

f 1873-12-29 i Nord-Odal, Norge

D.s.

Olof Martin Martinsson

f 1876-06-22 i Ringnäs, Älvdalen

D.s.

Anton Martinsson

f 1879-04-05 i Ringnäs, Älvdalen

D.d.

Stina Martinsdotter

f 1881-02-01 i Ringnäs, Älvdalen

Sonen

Anders Mattsson

f 1843-12-14 i Billingsjön, Transtrand

S.h.

Fjäll Britta Larsdotter

f 1842-03-09 i Lövnäs, Älvdalen

S.d.

Johanna Andersdotter

f 1869-09-13 i Ringnäs, Älvdalen

 

Husförhörslängd Billingsjön, Transtrand 1881 – 1890 sid 115

 

Nr 1

Anders Mattsson

f 1843-12-14

 

h. Brita Larsdotter

f 1842-03-09

 

d. Johanna Andersdotter

f 1869-09-13

 

 

 

 

Arr. Mattes Bengtsson

f 1841-06-14 i Dalby, Värmland

 

Mattes kom 1883-08-21 till Skärbäckstranden och flyttade till Ringnäs 1888.

Anders Matsson byggde upp en gård längst söderut på Billingsjöns östra sida, marken ägdes av Korsnäs. Familjen flyttade till USA 1883-05-10. När Anders flyttade till Amerika hyrdes gården av Mattes Bengtsson f 1841-06-14. Anton Martinsson flyttade in i gården medan Mattes levde. Gården brann ner 1921 och Ante med familj fick tillfälligt bo på Billingebodarna medan Korsnäs byggde ett nytt hus strax norr om gamla bostaden. Sommaren 1922 stod nya bostaden klar och familjen flyttade in.  

 

Nr 2

Mor Kerstin Olsdotter

f 1806-06-27  

 

Måg Martin Olsén

f 1847-05-19

 

h. Kristina

f 1849-10-25

 

d. Anna Marie

f 1873-12-29

 

s. Olof Martin

f 1876-06-22

 

s. Anton

f 1879-04-05

 

d. Stina

f 1881-02-01

 

s. Johan Mårten

f 1884-12-16

 

Anne Marie flyttade till Prästgården som piga 1889-1890.

 

Nr 3

Lars Larsson

f 1832-11-15 g 1862-05-10

 

h. Anna Mattsson

f 1834-06-21

 

Inflyttar 1881-10-01 från Elfdalen.

 

Husförhörslängd Billingsjön, Transtrand 1891 – 1895 sid 140-141 

 

Nr 1

Arr Mattes Bengtsson

f 1841-06-14 i Dalby Värmland  

 

Nr 2

Martin Olsén

f 1847-05-19

 

h. Kristina

f 1849-10-25

 

d. Anna Marie

f 1873-12-29

 

s. Olof Martin

f 1876-06-22

 

s. Anton

f 1879-04-05

 

d. Stina

f 1881-02-01

 

s. Johan Mårten

f 1884-12-16

 

Anne Marie flyttade 1891 till Saxeggen som piga hos Johan Andersson med hustru Brita Olsdotter

 

Nr 3

Lars Larsson

f 1832-11-15 g 1862-05-10

 

h. Anna Mattsson

f 1834-06-21

 

Lars Larsson, Billing-Lars blir änkeman 1897-05-03. Därefter kom Stina Henriksson till honom som hushållerska, hon hade en dotter, Hilda f 1883-03-05. Sedan kom hennes bror Bertinus 1857-12-05 – 1932 och blev bosatt där. Stina Henriksson flyttade till Ornäs. Denna gård övertogs av Sigurd 1935.

 

Husförhörslängden 1887 – 1896, A 1:36 sid 38, Älvdalens församling under Ringnäs finns följande uppgifter:

 

Martin Olsén

f 1847-05-19 i Nord-Odal, Norge

h. Kristina

f 1849-10-25 i Transtrand

d. Anna Marie

f 1873-12-29 i Nord-Odal, Norge

s. Olof Martin

f 1876-06-22 i Transtrand

s. Anton

f 1879-04-05 i Transtrand

d. Stina

f 1881-02-01 i Transtrand

s. Johan Mårten

f 1884-12-16 i Transtrand

Änkan Kerstin Olsdotter

f 1806-06-27 i Sälen död 1887-01-13

 

Hitflyttade från Transtrand 1887-01-05, bortflyttade till Transtrand 1887-10-29. Familjen var således skriven i Älvdalens församling under denna tid.

 

Anne Marie Martinsdotter var piga i Prästgården 1889 – 1890. Hon flyttade 1891 till Saxeggen som piga hos Johan Hansson f 1839-02-25 och hans hustru Brita Olsdotter f 1841-05-23. Anne Marie flyttade 1893 vidare till Baggbäcken nr 2 som piga hos skogvaktaren Anders Andersson Pilström f 1841-11-05 i Dalby, Värmland, och hans hustru Märta Halvarsdotter f 1849-03-25 i Norra Finnskoga, Värmland. Hon utflyttade 1894 till Östensbo där hon 1894-08-26 gifte sig med Olof Östensson f 1870-11-23 i Östensbo av föräldrarna Östen Hansson f 1826-02-27 i Östensbo och Kerstin Jonsdotter f 1829-05-21.

 

Olof Martin Martinsson, Billing-Ola 1876-06-22 – 1952-10-05 flyttade till Särna och gifter sig med Maria, (Mia), Halvarsdotter 1871-11-28 – 1957-10-xx i Särnabyn. De får barnen Hedvig Martina1897-04-20 – 2002-06-14, Ester Gustava 1906-08-08 – 1974-01-26 och Ottilia Maria f 1908-06-20.

 

Stina Martinsson flyttade till Sörberget, Särna där hon var sambo med Håll Olof ”Pik-Olle” Olsson f 1876-03-08, de fick barnen Olga, Olof Gunnar samt ytterligare en dotter. Stina dog 1916-04-18 i barnsäng.

 

Husförhörslängden år 1900 upptar följande i Billingsjön, Transtrands församling.

 

Lars Larsson

Hemmansägare

f 1832-11-15 i Älvdalen

Stina Henriksdotter

Piga

1853-04-01

Johannes Matsson

Lösdräng

f 1836-11-15 i Saxeggen

 

 

 

Martin Olsén

Skogsarbetare

f 1847-05-19 i Nord-Odal, Norge

h. Kristina Mattsdotter

 

f 1849-10-25 i Transtrand

s. Anton

 

f 1879-04-05

Matilda Olsson

Piga

f 1870-03-03 i Resjövallen

Hennes oä.d. Hortensia 

 

f 1900-12-21

s. Johan Mårten

 

f 1884-12-16

 

 

 

Mattes Bengtsson

Egen fastighet

f 1841-06-14 i Dalby, Värmland

 

Husförhörslängden år 1910 upptar följande i Billingsjön, Transtrands församling.

 

Lars Larsson

Hemmansägare

f 1832-11-15 i Älvdalen

Stina Henriksdotter

Piga

1853-04-01

 

 

 

Johannes Matsson

Industrislagare

f 1836-11-15 i Saxeggen

 

 

 

Johan Mårten Martinsson

Hemmansägare

f 1884-12-16 i Älvdalen

h. Stark Maria Larsson

 

f 1887-12-17 i Älvdalen

s. Axel Emanuel

 

f 1910-07

Far Martin Olsén

 

f 1847-05-19 i Nord-Odal, Norge

 

 

 

Anton Martinsson

Arrendator

f 1879-04-05

Matilda Olsson

Piga

f 1870-03-03 i Resjövallen

Oä.d. Hortensia Martinsson

 

f 1900-12-21

Oä.s. Sigurd Martinsson

 

f 1905-02-06

Oä.d. Elsa Antonia Martinsson

 

f 1906-03-23

Oä.d. Selma Antonsson

 

f 1907-06-13

Oä.s. Sven Folke Antonsson

 

f 1910-02-14

 

Anton Martinsson arrenderade marken av Korsnäs där han var anställd som skogsarbetare. Huset låg söder om nuvarande Ringnäs.

 

Mathilda Olsdotter (Olsson) är enligt födelseboken för Transtrand född den 1870-03-09 i Resjövallen vilket även är noterat i husförhörslängden 1891-95 för Östra Långstrand nr 1 där hon var piga hos Olof Staffansson innan hon 1892 flyttade till Äppelbo:s församling.

 

Anton Martinsson är faråttamänning till Matilda Olsdotter, gemensam ana är Halvard Staffansson född 1595.

 

Anton Martinsson och Matilda Olsson blev 1904-03-15 föräldrar till Märta Antonsson som dog den 1905-07-08.

 

Johan Mårten Martinsson och Stark Maria Larsson blev 1911-09-13 föräldrar till Viktor som dog den 1911-09-21.

 

Husförhörslängden år 1920 upptar följande i Billingsjön Transtrands församling.  

 

Johannes Matsson

Skogsarbetare

f 1836-11-01 i Saxeggen

 

Att endast Johannes Matsson upptas som boende i Billingsjön beror på att han var bosatt vid Billingsjöns västra strand vilken kom att höra till Transtrands församling när en uppdelning gjordes 1915-12-15 och Billingsjöns östra strand kom att tillhöra Älvdalens församling och går då under namnet Ringnäs.

 

Husförhörslängden år 1920 upptar följande boende i Ringnäs Älvdalens församling.

 

Johan Mårten Martinsson

Hemmansägare

f 1884-12-16 i Transtrand

h. Stark Maria Larsson

 

f 1887-12-17 i Älvdalen

s. Axel Emanuel

 

f 1910-07

s. Erik Viktor

 

f 1913-08-17

d. Anna Maria

 

f 1917-06-28 död 1919-11-19

Martin Olsén

Norsk undersåte

f 1847-05-19

 

 

 

Lars Larsson

 

f 1832-11-15 i Transtrand

Stina Henriksdotter

 

1853-04-01

 

Familjerna noteras som inflyttade från Transtrand 1915-12-15, (246)

 

Anton Martinsson

Arrendator

f 1879-04-05 i Transtrand

Matilda Olsson

Piga

f 1870-03-03 i Transtrand

Sigurd

 

f 1905-02-06

Elsa Antonia

 

f 1906-03-23

Selma

 

f 1907-06-13

Sven Folke

 

f 1910-02-14

Signe

 

f 1911-09-25

Martin Alvar

 

f 1913-06-15

Judith

 

f 1915-04-20

Hortensia

 

f 1900-12-21

 

Familjen noteras som inflyttade från Transtrand 1915-12-15, (245)

 

Johan Mårten Martinsson och Stark Maria Larsson fick sedan ytterligare:

D. Hilda Kristina                                                                   f 1920-11-30

S. Nils Johan                                                                        f 1923-10-19

S. Lars Samuel                                                                     f 1926-09-04

D. Anna-Lisa                                                                        f 1928-04-23

S. Olof Edvin                                                                        f 1932-03-20

 

Anton Martinsson, Billingsjö-Ante kallad, var timmerman och som tidigare nämnts anställd hos Korsnäs detta var också Johan Mårten Martinsson, Billingsjö-Johan kallad.

 

Enligt släkten så var Johan ganska bekväm och sig och såg hällre att hustrun Maria gav sig ut som skogshuggare för att skaffa inkomsten till familjen.

 

Matilda Olsdotter som var sambo med Anton Martinsson tog själv alla sina barn, förutom Hortensia (odöpt), i en ”ryggsäck” och gick till Transtrand för att döpa dem. En vandring på 33 km i ena riktningen.

 

Vad hände då med alla barnen?

 

Antons barn:

 

Hortensia Martinsson 1900-12-21 – 1976-03-24 gifte sig 1925-11-20 med Karl Oskar Andersson 1901-03-03 – 1960-08-03 från Loka och fick barnen Sonja, Ingrid, Ruth och Gunnar.

 

Sigurd Martinsson 1905-02-06 – 1986-06-27 gifte sig 1937-07-17 med Dora Ingeborg Jansson 1913-01-12 – 1987-10-12, född i Kölberg, Malung. Han blev under hela sitt liv trogen Billingsjön där han arbetade som skogsarbetare åt Korsnäs. De fick inga barn.

 

Elsa Antonia Martinsson 1906-03-23 – 1991-07-18 gifte sig 1932-06-23 med Fall Bror Paul Halvarsson 1906-01-24 – 1986-10-26. De bodde på Östra Kvartersgatan 6 i Malung och fick inga barn.

 

Selma Antonsson 1907-06-13 – 1967-08-10 gifte sig 1932-08-13 med Axel Ädling 1907-04-03 – 1985-01-12 från Evertsberg och fick barnen Ruth, Helge, Maj-Britt, Mats Leo och Lars-Erik.

 

Sven Folke Antonsson 1910-02-14 – 1987-03-22 byggnadsarbetare, gift 1935-09-15 – 1947-12-08 med Stikå Karin Elisabet Larsson 1912-08-03 – 1990-08-23, fick sonen Göte som blev bortadopterad till Stikå Karins syster och man. Sven Folke gifte sig 1948-09-19 med Karin Karlsson 1918-04-06 – 1998-08-17 från Fagerstad i Finland. De bodde på Porfyrvägen i Älvdalen och de fick barnen Bertil, Bo, Anneli och Stig.

 

Signe Martinsson 1911-09-25 – 2000-06-22 blev som 9-åring av sin mor förd till fäboden Gammelsätern utanför Särna där hon växte upp hos sin morbror Lars Olof Olsson och hans sambo Johanna Jonasdotter. Hon kom aldrig tillbaka till Billingsjön men hade under sin uppväxt och även som vuxen bra kontakt med sina syskon, särskilt Sven och Martin. Signe gifte sig med Herman Persson 1914-12-05 – 1980-07-13 från Sörberget, Särna. De bodde på Stenvad öster om Särna och gick barnen Sonja, Inger och Lars.

 

Martin Alvar Martinsson 1913-06-15 – 2004-04-11 fick en son Olof Martin 1939-12-12  – 1955-06-28 med Bil Astrid Linnea Olsson 1917-04-25 – 1968-03-30, var sambo med Justin Hanna Andersson f 1921-01-05 och fick barnen Anders och Ann-Britt. Flyttade sedermera till Tranås och bodde på Tranås Kvarnsgatan 6 B där han slutade sina dagar.

 

Johan Mårtens barn:

 

Axel Emanuel Martinsson 1910-07-27 – 1976-10-20 gifte sig 1944-06-23 med Sväs Ida 1913-11-30 – 1990-11-11 från Evertsberg och fick barnen Lars och Gunnar.

 

Erik Viktor Martinsson f 1913-08-17 – 1999-05-11 gifte sig 1942-08-08 med Grabb Emma Andersson 1914-04-27 – 1999-02-28 från Dysberg och fick barnen Gerda och Aina.

 

Hilda Kristina Martinsson f 1920-11-30 gifte sig 1939-05-27 med Erik Springfeldt f 1915-05-20 från Limedsfors i Lima och fick barnen Alf och Maj.

 

Nils Johan Martinsson 1923-10-19 – 1999-06-19 gifte sig 1948-10-16 med Sonja Östlund f 1930-05-27 och fick barnen Tommy och Siv. De skiljde sig 1963-05-02 och han sammanbodde med Anna-Greta Olsson 1924-11-26 – 1997-05-17.

 

Lars Samuel Martinsson, Billingsjö-Lars, f 1926-09-04 gifte 1955-05-28 sig med Asta Ingegärd Sundin från Åsen, Älvdalen, men de skiljde sig 1969-09-30. De fick barnen Anneli Ingegärd och Lars Ingemar. Billingsjö-Lars kallas för siare och folk från bygden hör ofta av sig till honom när saker förkommit, djur sprungit bort etc. Lars bor nu som ända bofaste vid Billingsjön.

 

Anna Lisa Martinsson f 1928-04-23 gifte 1954-07-10 sig med Nils Lindeborg, 1914-01-30 – 1966-11-19 från Nornäs och fick barnen Evi och Kjell. Anna-Lisa Martinsson f 1928-04-23 gifte 1954-07-10 sig med Nils Lindeborg, 1914-01-30 – 1966-11-19 från Nornäs och fick barnen Evi och Kjell. Sambo sedan 1969 med Fider Konrad Vilhelm Andersson 1922-05-11 – 2006-08-03 från Nornäs. Sambo/Särbo 2007 med Per Ludvig Larsson 1926-11-16 – 2011.10-02 från Osandsbrända 403, Transtrand. Anna Lisa avled 2016-08-28 i Tyrenäsvägen 212 (Nornäs 5533), Älvdalen.

 

Olof Edvin Martinsson f 1932-03-20 gift 1958-05-24 – 1972-10-25 med Alfhild Göras, f 1935-09-01 från Rättvik och fick barnen Ros-Marie och Kent. Gift 1978-08-17 – 1982-02-18 med Anna Gornostajeva, f 1951-02-28 i Sovjetunionen. Under sin tid i Saltsjö-Boo var han särbo med Berit Margareta Gustafsson f 1934-05-06 i Köping (Vsl). Han flyttade sedan till Grycksbo för att därefter flytta till Tallbacken i Älvdalen, han avled där 2018-08-04.

.

 

Bouppteckning efter Anton Martinsson

 

Vid bouppteckningen den 8 april 1961 efter Anton Martinsson fanns följande dödsbodelägare: Brodern Johan Mårten Martinsson, barnen till den avlidna systern Anna Maria Martinsson, barnen till den avlidne brodern Olof Martinsson och barnen till den avlidna systern Stina Martinsson.

Vid förrättningen närvarande:

Johan Mårten Martinsson samt Sigurd Martinsson med fullmakt för dödsbodelägarna barnen till Olof och Stina Martinsson. Övriga dödsbodelägare hade i skrivelse tillkännagivit att de avstod från arvsrätt i boet till förmån för den avlidnes utom äktenskap födde sonen Sigurd Martinsson. Boet uppgavs sådant det befanns vid dödsfallet av den avlidnes utom äktenskapet födde sonen Sigurd Martinsson som skött om sin avlidne fader, samt antecknades och värderades av honom.

 

Tillgångar: Fastigheten Billingsjön 2:4 i Transtrands socken, tax. Värde 900:-, Lösöre 180:- och kontanter 2.850:-.

Avgående poster: Begravningskostnader 1200:-, Resekostnader 150:- Och gravvård 225:-

Skuld till Sigurd Martinsson enligt räkning 9.100:-

Brist i boet 6.745:-

 

Antecknades att Sigurd Martinsson avstod sitt fordringskrav på ersättning av dödsboet om dödsbodelägarna avstod den avlidnes fastighet åt honom.

 

Reflexioner kring bouppteckningen:

-  Inga av Anton Martinssons barn utom äktenskapet finns upptagna som dödsbodelägare.

- Fastigheten betecknas Billingsjön 2:4 i Transtrands socken vilket måste vara felaktig enär fastigheten ligger i Ringnäs, Älvdalens kommun.

 

Billingsjön 2000

 

Över Billingsjön vakar idag Lars Samuel Martinsson. Han bor i sitt föräldrahem året om. Någon elektricitet finns inte framdragen till Billingsjön utan Lars har byggt sig ett vindkraftverk samt satt upp solceller på huset för att ladda vanliga bilbatterier så att han kan få lite ljus samt kunna lyssna på radion. Vidare har han ett bensindrivet elkraftverk att tillgå när han någon gång behöver tillgång till 220 volt. Sådana självklarheter som kylskåp finns inte utan maten förvaras i en grop under golvet i stugan. På tomten odlar han grönsaker och potatis, från sjön får han lite fisk.

 

Huset på Billingsjöns västra strand är idag en fäbodvall som ägs av Olof Edvin Martinsson han har även en stuga på östra stranden vilken han nyttjar som sommarstuga.

 

Det hus som Sigurd Martinsson bodde i fram till sin död ägs idag av hans avlidna makes, Dora, barn. De har på tomten även uppfört ett nytt hus.

 

Norr om Lars hus har Anna-Lisa Martinsson ett hus vilket nu ägs av hennes son, Kjell. Ytterligare en bit norrut finns det ett hus som idag ägs av Nils Johan Martinssons barn. Mittemot Lars hus har ett litet torp uppförts som idag ägs av Erik Viktor Martinssons barn.

 

Av det hus som Anton Martinsson byggde på den arrenderade marken söder om Ringnäs finns idag bara rester av husgrunden kvar och på den gamla eldstaden står en kaffepanna och en kastrull och blänker i solskenet. Själva huset har plockats ner och sedermera byggts upp i Lövnäs.

 

Aliasnamn:  

 

Billing-Anders

Anders Mattsson

f 1843-12-14

Billing-Lars

Lars Larsson

f 1832-11-15

Billing-Martin

Martin Olsén

f 1847-05-19

Billing-Ola

Olof Martin Martinsson

f 1876-06-22

Billingen

Olof Marin Martinsson

f 1876-06-22

Billingsjö-Ante

Anton Martinsson

f 1879-04-05

Billingsjö-Johan

Johan Mårten Martinsson

f 1884-12-16

Billingsjö-Lars

Lars Samuel Martinsson

f 1926-09-24

Janis

Johannes Matsson

f 1836-11-01